Ładowanie
Unia Europejska
Hotel Skipper

skipper club

program lojalnościowy

Rezerwacje Online
Gwarancja najniższej ceny

Regulamin korzystania z programu lojalnościowego SKIPPER CLUB

 

1. OPIS PROGRAMU

Program lojalnościowy Hotelu Skipper **** („Skipper Club”), ma na celu umożliwienie jego Członkom dostępu do niżej opisanych korzyści podczas ich pobytów w Hotelu Skipper **** .

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1. Warunki członkostwa

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne w rozumieniu prawa państwa, którego Członek Programu jest obywatelem lub osoby, które posiadają zdolność prawną do zawierania umów.

2.2. Warunki przystąpienia do programu

Gość może przystąpić do Programu gdy w Hotelu Skipper spędził minimum 8 noclegów wyrażając jednocześnie zgodę na udział w programie lojalnościowym Skipper Club w recepcji hotelowej lub drogą mailową. Gość powinien udzielić wszelkich niezbędnych, obowiązkowych informacji wymaganych w chwili przystąpienia do Programu. Kartę lojalnościową Skipper Club Gość otrzymuje w recepcji od pracownika działu marketingu lub drogą pocztową.

3. KORZYSTANIE Z KARTY

Aby uzyskać dostęp do przywilejów, Członek Programu Skipper Club powinien podawać numer swojej karty każdorazowo rezerwując pobyt w hotelu i inne dodatkowe świadczenia oraz okazywać ją w momencie meldowania się w recepcji po przybyciu do hotelu. Stosowanie się do niniejszych postanowień stanowi warunek przyznania korzyści wynikających z Programu.W razie zgubienia lub kradzieży jego karty, Członek Programu musi poinformować Zarządzającego Programem i zamówić nową kartę za pośrednictwem recepcji. Koszt duplikatu karty wynosi 25 zł.Karta jest imienna i tylko jej właściciel jest uprawniony do korzystania z wynikających z jej posiadania udogodnień.

4. PRZYWILEJE I USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM PROGRAMU SKIPPER CLUB

Tylko Członek Programu posiadający kartę może korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z kartą lojalnościową. Przywileje te zostaną zaoferowane pod warunkiem, że pobyt Członka Programu jest zgodny z postanowieniami tego regulaminu i są one następujące.

Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

Członkostwo w Programie zostaje potwierdzone poprzez wydanie imiennej karty członkowskiej, która będzie mieć postać fizyczną. Niezależnie od jej nośnika, karta członkowska jest imienna i osobista. Karta nie może być odsprzedawana, pożyczana innej osobie lub cedowana. Karta nie stanowi środka płatności i nie gwarantuje rezerwacji. Na każdej karcie figuruje nazwisko Członka Programu Skipper Club, jego indywidualny numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia ważności karty. Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedną kartę lojalnościową Skipper Club.

Karta może być używana wyłącznie przez Członka Programu, którego nazwisko znajduje się na karcie. Posiadanie aktywnego, indywidualnego adresu elektronicznego jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu. Dwóch Członków Programu nie może posiadać tego samego adresu elektronicznego. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej, powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie więcej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie go z Programu.

4.1.

Posiadacz karty stałego klienta automatycznie otrzymuje prawo do 10% rabatu od cen regularnych na usługi hotelowe (rabaty nie łączą się z innymi promocjami oraz nie obejmuje ofert specjalnych.)

4.2.

Gość otrzymuje dodatkowo przywileje korzystając z pobytu w Hotel Skipper w określonych terminach, zgodnie z zapisami z poniższej tabeli:

 

 

5. WARUNKI ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA CZŁONKA Z PROGRAMU SKIPPERCLUB

5.1.

Członek może w każdym momencie zrezygnować z udziału w programie, wysyłając prośbę mailowo na adres:  marketing@rewa.pl, tym samym jego karta zostanie unieważniona.

5.2.

Członek może zostać tymczasowo zawieszony lub usunięty decyzją zarządzającego programem, w przypadku gdy świadomie nie respektuje zasad członkostwa w Skipper Club.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne w rozumieniu prawa państwa, którego Członek Programu jest obywatelem lub osoby, które posiadają zdolność prawną do zawierania umów.

6.2.

Karta jest ważna 1 rok od daty jej wydania.

6.3.

Hotel zapewnia ochronę danych osobowych.

6.4.

Członkowie Programu akceptują fakt, że całość lub część zasad obowiązujących w Programie może ulec zmianie w dowolnym momencie.

6.5.

Członek programu lojalnościowego  akceptuje ogólne warunki użytkowania karty.

6.6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022.

POBIERZ AKTUALNY REGULAMIN SKIPPER CLUBU

 

 

wyjątkowe chwile nad morzem

pakiety i promocje

Pozostańmy w kontakcie

Cała nasza załoga dokłada wszelkich starań, aby Twoje doświadczenie z pobytu było wyjątkowe. Jeśli takie było - wrócisz do nas, dlatego już teraz zachęcamy Ciebie do zapisania się do naszego newslettera.

Zapisz się do newsletter

Zapisz
Unia Europejska

© 2024 Hotel Skipper, Rewa, ul. Sztormowa 2 | projekt i wykonanie peka.pro

Ahoj! W każdą niedzielę zapraszamy na RODZINNY BUFET OBIADOWY w godz.13.00-16.00 - zapraszamy do rezerwacji stolików 882-516-076; 538-329-393